Praca w Policji cieszy się dużym zainteresowaniem w chwili obecnej.

Należy jednak pamiętać, że rekrutacja do Policji składa się z kilku etapów. Są nimi testy do Policji. Taki test składa się z testu sprawnościowego oraz multiselect. Multiselect Policja to nic innego, jak weryfikacja wiedzy z zakresu prawa oraz testy psychologiczne. Podczas gdy każdy kandydat przystępuje do testu prywatnie, często więcej niż jeden kandydat przystępuje do testu w tym samym czasie. Większość kandydatów podpisuje formularz zgody przed egzaminem, a następnie kontynuuje samoocenę. Seria ocen z pytaniami wielokrotnego wyboru następuje po zakończeniu samooceny. Wypełnienie tych ocen może potrwać kilka godzin.

Multiselekt to test wielokrotnego wyboru. Pytania wielokrotnego wyboru w badaniu psychologicznym często pytają, czy zdecydowanie zgadzasz się lub nie zgadzasz się ze stwierdzeniem. Test psychologiczny może zadać ci wiele podobnych lub nakładających się na siebie pytań, aby określić twoją uczciwość i konsekwencję. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej psycholog może poprosić o informacje na temat aktualnego stylu życia, wykształcenia i wcześniejszej historii zatrudnienia. Jako okazję do wyjaśnienia swoich odpowiedzi, mogą również zadać pytania dotyczące odpowiedzi na samoocenę. Testy te oceniają przydatność kandydatów do danej roli, zamiast zapewniać przegląd zdrowia psychicznego i psychicznego kandydatów. Osoby, które osiągną wynik poniżej standardu przejścia, mogą skorzystać z przeniesienia uwagi na inną dziedzinę wiedzy, aby zmaksymalizować swój potencjał.
Testy do Policji - najważniejsze informacje

O tym warto pamiętać!

Jeśli zdecydowałeś się podjąć pracę w organach ścigania, musisz być przygotowany na udowodnienie, że jesteś wykwalifikowanym kandydatem. Oznacza to wykonanie kilku testów, aby wykazać, że twoje umiejętności fizyczne, gotowość psychiczna i wiedza sprawiają, że kwalifikujesz się na policjanta. Egzamin wstępny na policję składa się z kilku sekcji: egzamin pisemny, rozmowa ustna, test sprawności fizycznej, kontrola medyczna i psychologiczna oraz przegląd tła. Pisemna część procesu testowania policyjnego ma na celu ustalenie, czy wnioskodawca posiada podstawowe umiejętności niezbędne do wykonywania pracy policjanta. Akademia policyjna zapewni szkolenie w zakresie przeszukania i zajęcia, prawdopodobnej przyczyny i uzasadnionego podejrzenia. Jednak w akademii nie ma wystarczająco dużo czasu, aby uczyć podstawowych umiejętności, takich jak matematyka, pisownia, gramatyka i czytanie ze zrozumieniem. Oczekuje się, że wnioskodawcy przyniosą ze sobą te podstawowe umiejętności.