Niezależnie w jakiej branży działamy, podstawą każdej działalności gospodarczej jest jej kultura organizacyjna. To właśnie ona wyróżnia każdą firmę na tle innych i pokazuje, jak wyglądają jej sprawy wewnętrzne, które mają wpływ na rozwój w swojej dziedzinie oraz efektywność pracy wszystkich pracowników niezależnie od ich stanowiska. Większość menedżerów ignoruje fakt, że dobrze przeprowadzone badania kultury organizacyjnej mogą wpłynąć na spójność danej firmy, a co za tym idzie na efektywność pracy wszystkich zatrudnionych osób, czyli szybkość realizacji zadań i skuteczne osiąganie celów.

Badanie kultury organizacyjnej – co obejmuje? Z czego składa się kultura organizacyjna?

Na kulturę organizacyjną składa się pewien zbiór wartości oraz ustalonych norm, które obowiązują w danej firmie. Wśród tych wartości mogą zawierać się lojalność i władza, wynagrodzenie, rozwój kariery oraz współuczestnictwo i wzajemna komunikacja. Kultura organizacji to także zbiór norm i przekonań, za którymi podąża większość pracowników niezależnie od ich stanowiska i stanowi ona ukrytą cechę każdej firmy, która nie podlega szybkim zmianom. Z tego właśnie powodu badanie kultury organizacyjnej może pomóc w określeniu, na co chcemy jako organizacja wywrzeć największy nacisk, aby dojść do stanu pożądanego, czyli takiego, w którym poziom zaangażowania pracowników jest jak najwyższy.

Można wyróżnić różne typy kultury organizacyjnej i ich znajomość pozwoli zadbać o dobrą spójność organizacji. Kultura hierarchii, w której procedury zarządzają całą wykonywaną pracą i może mieć swoje dobre oraz złe strony. Kultura klanu przypomina rodzinę, w której przełożeni niczym rodzice doradzają i uczą swoich podwładnych, a pracownicy mogą wykazywać duży stopień zaangażowania. Kultura adhokracji na pierwszym miejscu stawia kreatywność i dynamikę wszelkich działań i ciągle podejmuje próby eksperymentowania. Kultura rynku jest nastawiona na wysokie wyniki i szybkie osiąganie celów, a szefostwo jest wymagające dla ambitnej kadry pracowniczej.

Jakie korzyści mogą przynieść badania kultury organizacyjnej?

Badanie kultury organizacyjnej ma na celu przede wszystkim zdobycie informacji o naszej firmie, które można wykorzystać do odpowiedniego i zrównoważonego rozwoju danej organizacji. W badaniu biorą udział wszyscy członkowie organizacji, dzięki czemu możemy określić styl przywództwa, styl zarządzania oraz pracę zespołową. Niezależnie od tego, jaką kulturę organizacji reprezentuje nasza firma, to jej znajomość może pozwolić nam wykorzystać wszystkie zalety drzemiące w naszym zespole i pomóc wyeliminować słabości, które uniemożliwiają objęcie najlepszego dla całej kadry kierunku.