Prosta spółka akcyjna to rozwiązanie opracowane z myślą o innowacyjnych przedsiębiorstwach i nowoczesnych technologiach, jako odpowiedź na zapotrzebowanie startupów oraz branży fintech. Według zapowiedzi, ta forma prawna będzie możliwa do wybrania już w 2020 roku. Prosta społka akcyjna Zapewnia dużą elastyczność, dzięki czemu umożliwia stosowanie elektronicznych środków komunikacji oraz pozostałych narzędzi teleinformatycznych na poszczególnych etapach funkcjonowania spółki. Czym charakteryzuje się PSA, od kiedy można ją rejestrować i dla kogo jest przeznaczona?

Charakterystyka prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna to rozwiązanie, które znacząco ułatwia rozporządzanie akcjami spółki oraz prowadzenie emisji nowych. Wiąże się z brakiem barier wyjścia, co jest sporą zaletą dla firm nieposiadających dużego kapitału, w tym projektów startupowych oraz fintech. Spółkę będzie można zarejestrować drogą tradycyjną lub elektronicznie, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Wiele procedur wewnętrznych zostanie znacząco uproszczonych oraz poddanych elektronizacji. Umożliwi to podejmowanie uchwał za pomocą poczty elektronicznej lub podczas prowadzenia wideokonferencji. Prosta spółka akcyjna wiąże się też z dużą elastycznością oraz swobodą pod kątem określania zasad jej funkcjonowania. Pozwoli to na maksymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego. Uproszczone zostanie także dysponowanie środkami spółki. Kapitał nie będzie zamrożony, jednak wiąże się to z koniecznością dbania o pełną wypłacalność spółki.

Od kiedy można rejestrować prostą spółkę akcyjną?

Prosta spółka akcyjna zacznie funkcjonować w polskim porządku prawnym od 1 marca 2020 roku. Rozwiązanie to jest pierwszą od dziesięcioleci zmianą, która poprowadzi do wykreowania zupełnie nowej formy spółki kapitałowej – innej, niż spółka akcyjna (S.A.) czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.).

Rodzaje spółek, zasady odpowiedzialności za zobowiązania, sposoby funkcjonowania w praktycznie niezmienionej formie pozostają zgodne z regulacjami Kodeksu handlowego z 1934 roku. Jedyną modyfikacją było dostosowanie ich do warunków rynku kapitałowego w latach dziewięćdziesiątych. Dla przedsiębiorców sporą zaletą będzie znacznie uproszczony proces likwidacji spółki, włącznie ze skróceniem czasu niezbędnego do jej przeprowadzenia. Prostą spółkę akcyjną będzie też można rozwiązać bez likwidacji, jeżeli akcjonariusz przejmie jej zobowiązania oraz majątek.

Forma prawna dla startupu

Prosta spółka akcyjna przygotowywana jest głównie z myślą o startupach i fintechach, które potrzebują zewnętrznego źródła finansowania, a bardzo często nie chcą lub nie mogą pozyskać wyłącznie jednego inwestora. Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest powstrzymanie utraty polskich przedsięwzięć na rzecz rynków zagranicznych, a także zwiększenie konkurencyjności nowych firm i ułatwienie im dostępu do środków finansowych. Dzięki wprowadzonej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, rodzimi przedsiębiorcy rozwijający startup mają szansę założyć spółkę w pełni spełniającą ich potrzeby. Możliwe będzie także pozyskanie kapitału na rozwój innowacyjnej działalności. Prosta spółka akcyjna ma szansę wzmocnić pozycję startupów oraz usprawnić ich rozwój, a tym samym zwiększyć innowacyjność całej polskiej gospodarki.
Źródło: https://keep-going.pl/