Zarówno telepraca, jak i praca zdalna, zaczęły stawać się popularne w ostatnich latach, podczas pandemii i po jej zakończeniu.

Podstawowa różnica między telepracą a pracą zdalną polega na tym, że telepracownik korzysta z osobistych urządzeń elektronicznych oprócz fizycznej pracy zdalnej z miejsca innego niż biuro lub teren firmy, natomiast praca zdalna nie wymaga wizyt w głównym miejscu pracy ani korzystania z elektronicznych środków urządzenia.

Na czym polegają praca zdalna i telepraca?

Cyfrowa telepraca online to globalna forma zatrudnienia, która wykorzystuje platformy internetowe, aby umożliwić poszczególnym osobom, zespołom i organizacjom dostęp do innych osób lub organizacji w celu rozwiązywania problemów lub świadczenia usług w zamian za płatność. Często telepracownicy i zdalni pracownicy współpracują w wirtualnych zespołach i projektach. Rozpowszechnienie różnych rodzajów pracy zdalnej i telepracy jest obecnie niezwykle zróżnicowane. Pracownik zapewnia własne miejsce pracy do wykonywania swojej codziennej pracy, a miejscem pracy jest zwykle miejsce zamieszkania pracownika.

Chociaż wdrożenie tej koncepcji wiąże się z pewnymi wyzwaniami koncepcyjnymi, szacuje się, że bardzo wiele osób na całym świecie zarabia dziś na życie, pracując w domu i poza nim, korzystając z różnych narzędzi i platform cyfrowych. Oczekuje się, że w przyszłości pojawią się nowe, hybrydowe tryby pracy, możliwe dzięki technologiom cyfrowym. Te zmiany zwiększają złożoność wymagań pracy ze względu na zwiększoną różnorodność kontekstowych cech pracy. Główne korzyści płynące z tych nowych sposobów pracy to elastyczność organizacyjna i indywidualna autonomia, jednocześnie niejasne relacje społeczne ze współpracownikami i kierownictwem mogą zwiększać poczucie izolacji i naruszać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, ponieważ czas pracy może nie być normowany, kiedy pracujemy zdalnie.

Praca zdalna a telepraca - poznaj różnice i podobieństwa.

Jakie wyzwania wiążą się z pracą zdalną?

Statystyki wskazują, że liczba osób pracujących z domu gwałtownie rośnie w ostatnim czasie. Podczas gdy liczba osób pracujących wyłącznie w domu jest stosunkowo niska, rośnie liczba osób, które wykonują pracę z domu przez część tygodnia pracy. Obecnie znajdziemy coraz więcej ofert pracy, którą możemy wykonywać zdalnie, bez konieczności codziennego dojeżdżania do biura. W miarę jak pracodawcy stają się coraz bardziej świadomi korzyści płynących z umożliwienia pracownikom pracy z domu, a coraz więcej pracowników zyskuje prawo do ubiegania się o elastyczną organizację pracy, ważne staje się posiadanie odpowiednich procesów i procedur zapewniających właściwe zarządzanie pracą w domu.

Praca zdalna zazwyczaj oznacza, że pracownik, który mógłby pracować w siedzibie pracodawcy, w siedzibie firmy, zamiast tego decyduje się na pracę z domu. Może to być na stałe lub tymczasowo, we wszystkich godzinach pracy lub tylko w niektórych z nich, jak również codziennie lub w niektóre dni. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie dobraumowa.org. Na niektórych stanowiskach, takich jak przedstawiciel handlowy, może być wymogiem, że pracownik pracuje z domu i codziennie lub co tydzień dojeżdża do miejsca pracy. Niezależnie od tego, czy praca z domu jest inicjowana przez pracodawcę czy pracownika, wszyscy potrzebują jasnych zasad dotyczących warunków, na jakich będzie się to odbywać.