Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne muszą posiadać świadectwo przeszkolenia ADR w zakresie przewozu i obsługi towarów niebezpiecznych.

Towarami określonymi jako niebezpieczne są substancje żrące, substancje i materiały wybuchowe, łatwopalne ciecze i ciała stałe, gazy, substancje utleniające, substancje radioaktywne i substancje toksyczne.

Co to właściwie są przepisy ADR?

Co oznacza skrót i kto powinien posiadać takie szkolenie ADR?

ADR to nazwa europejskiego traktatu dotyczącego transportu towarów niebezpiecznych. Traktat zawiera regulacje dotyczące ruchu w zakresie pakowania, zabezpieczania ładunków i oznakowania towarów niebezpiecznych. ADR to skrót, który oznacza umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Międzynarodowy termin ADR jest tak szeroko stosowany w branży transportowej, że prawie każdy w branży rozumie, o co chodzi, niezależnie od kraju pochodzenia i języka, jakim się dana osoba posługuje. Każda firma, która regularnie przewozi towary niebezpieczne, jest odpowiedzialna za przestrzeganie przez przepisów i obowiązków dotyczących towarów niebezpiecznych.

Traktat ten został podpisany w Genewie w 1957 roku, ale wszedł w życie dopiero z końcem stycznia 1968 roku. Co dwa lata jest dostosowywany do najnowszych ustaleń technicznych i prawnych. Wszystkie państwa członkowskie UE są stronami traktatu, ADR jest prawomocny dzięki unijnej dyrektywie. Ponadto wszystkie inne kraje europejskie przystąpiły do traktatu, wraz z Marokiem, Tunezją i niektórymi krajami Azji Środkowej, które były dawniej częścią Związku Radzieckiego. Łącznie umowa ADR obejmuje 48 państw członkowskich. Każdy kierowca samochodu ciężarowego, który przewozi towary niebezpieczne, musi posiadać pozwolenie na przewóz takich ładunków. Oficjalna nazwa tej licencji to certyfikat szkolenia ADR. Jest ważny przez pięć lat i automatycznie wygasa, jeśli nie zostanie przedłużony przed datą wygaśnięcia. Aby przedłużyć taki certyfikat, każdy kierowca musi przejść kurs odświeżający.

Kursy podstawowe i dodatkowe tego typu organizuje firma, którą znajdziesz na stronie https://autokurs.com.pl. Każda ciężarówka przewożąca towary niebezpieczne wymaga specjalnego wyposażenia. Obejmuje to pomarańczowe znaki ostrzegawcze na zawiasach, kask i okulary ochronne oraz dwie gaśnice.