Środki ochrony roślin to każda substancja stosowana do odstraszania, zabijania lub zwalczania niektórych rodzajów zwierząt i roślin uważanych za szkodniki na plonach.

Ludzie często używają oprysków w swoich ogrodach, aby zabijać owady, ale są również wykorzystywane w rolnictwie do niszczenia owadów, chwastów, gryzoni, grzybów i pleśni. Owady, myszy, niepożądane rośliny, grzyby i mikroorganizmy, takie jak wirusy i bakterie, mogą uszkodzić uprawy oraz stanowią zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt. Środki ochrony roślin mają na celu powstrzymanie wszystkich tych szkodników, a także chwastów i grzybów atakujących plony.

Herbicydy niszczą niechcianą roślinność i chwasty. Środki takie jak fungicydy hamują rozprzestrzenianie się pleśni i grzybów, natomiast insektycydy zapobiegają zjadaniu plonów przez niepożądane owady. Środki ochrony roślin powstrzymują te szkodniki, chroniąc plony i powstrzymując organizmy przenoszące choroby przed rozprzestrzenianiem się.

Jest to szczególnie przydatne w rolnictwie, aby zapewnić większą ilość i jakość plonów. Wszystkie drewniane konstrukcje w ogrodzie również mogą być chronione za pomocą tych preparatów przed pleśnią, grzybami i atakiem owadów żywiących się drewnem.

Środki ochrony roślin, takie jak herbicyd do rzepaku, są łatwo dostępne w sklepach ogrodniczych. Niektóre z tych preparatów skutecznie zabijają chwasty, szybko zmieniając ich poziom pH na obficie alkaliczny lub kwaśny, co jest stosunkowo bezpieczną metodą na usuwanie szkodliwych roślin. Ponieważ środki takie jak insektycydy są przeznaczone do zabijania żywych organizmów, mogą szkodzić ludziom, zwierzętom i środowisku naturalnemu, jeśli są niewłaściwie stosowane, dlatego zawsze należy przed użyciem przeczytać etykietę i zalecenia producenta dotyczące dawkowania takich preparatów. Należy również zachować ostrożność podczas ich używania i ograniczyć narażenie na te substancje do minimum. Chociaż niektóre organiczne środki ochrony roślin są bezpieczniejsze niż tradycyjne opryski z użyciem środków chemicznych, są to metody droższe, bardziej pracochłonne i mniej skuteczne w zwalczaniu wszystkich chwastów w naszych ogrodach czy na roli.