Obecnie większość firm wymaga odpowiedniej komunikacji pomiędzy różnymi środowiskami teleinformatycznymi, umiejscowionymi na ogromnych obszarach i współpracującymi ze sobą. Wspólna baza danych wpływa na wzrost jakości obsługi oraz lepszy przepływ informacji. Jest to możliwe dzięki rozległym sieciom internetowym z angielskiego “wide area network” powszechnie określanym jako sieć WAN. Została ona indywidualnie stworzona do łączenia kilku mniejszych sieci lokalnych – określanych jako LAN, które najczęściej występują w gospodarstwach domowych. Przykładem największej funkcjonującej sieci WAN jest Internet.

Sieć WAN w biznesie

Rozległa sieć WAN jest najbardziej znaną siecią. Wykorzystywana jest po to, by móc łączyć się z różnych urządzeń elektronicznych zlokalizowanych w odmiennych szerokościach geograficznych. Najczęściej znajduje swe zastosowanie w firmach, które wymagają komunikacji między filiami czy działami, znajdującymi się w dość dużym dystansie od siebie. Pozwalają one na zbudowanie stabilnego i co ważne bezpiecznego połączenia informatycznego między oddziałami przedsiębiorstwa. Znacznie poprawia integrację między nimi.

Cechy sieci WAN

Sieć WAN jak sama jej nazwa wskazuje rozciąga się na rozległym obszarze. Potrafi zintegrować ze sobą urządzenia, mieszczące się w dwóch odległych od siebie zakątkach świata. Działa w oparciu o przeróżne gatunki transmisji szeregowej odpowiedniej dla danej lokalizacji. Cechuje ją dwuwarstwowość. Najprościej ujmując sieć WAN dokonuje połączenia ze sobą licznych, rozległych geograficznie sieci lokalnych urządzeń, łącząc je pomiędzy sobą.

Sposób połączenia sieci WAN

Łączenie sieci rozległej polega na wykorzystaniu połączenia dedykowanego albo połączenia VPN w publicznej sieci internetowej. Tutaj znaczenie odgrywa sposób przesyłania danych. Wpływa to na występowanie różnego typu protokołów, które odpowiedzialne są za grupowanie danych, prawidłowy ich przesył oraz łączenie ich ze sobą. Warunkuje to zastosowana technika łączenia. Skutkiem tego jest powiązanie sieci oraz danych komputerowe w siedzibach firmy zlokalizowanych w dwóch różnych miejscach np. w kraju.

Close up of hand reaching for control panel at server cabinet while operating supercomputer, copy space

Aspekt powiązany z bezpieczeństwem

Wiele firm obawia się o bezpieczeństwo tak rozległej sieci. Kwestie jej bezpieczeństwa są porównywalne jak w przypadku innych sieci. Tutaj wykorzystywane są specjalistyczne algorytmy kryptograficzne, które dokonują szyfrowania danych. Na bezpieczeństwo wpływa także określenie zasad firewall.

Dobór sieci WAN do potrzeb firmy

Samodzielne utworzenie rozległej sieci jest dość skomplikowanym procesem, stąd najlepiej jej dobór najlepiej powierzyć specjalistom, mającym doświadczenie w tej dziedzinie. Pozwoli to na zachowanie 100% bezpieczeństwa danych i zapewnienie trwałego połączenia z siecią komputerową. Przed podjęciem tych działań konieczna będzie wnikliwa analiza możliwości oraz wymagań danej firmy. Niezbędna będzie również odpowiednia konfiguracja środków informatycznych.