Magnetoterapia, nazywana również terapią polem magnetycznym, to wykorzystanie zmiennych pól magnetycznych, generowanych przez magnesy trwałe lub impulsowe pola elektromagnetyczne, do leczenia schorzeń u ludzi i zwierząt.

Magnesy używane do celów terapeutycznych mają wiele różnych rozmiarów i mocy, a czas trwania leczenia różni się w zależności od rodzaju magnesu i leczonego stanu.

Co to jest magnetoterapia dla zwierząt?

Terapia zwierząt polem magnetycznym ma pozytywne efekty

Magnetoterapia była badana przez wieki, a rozpoznanie obecności jonów w tkankach i płynach komórkowych dostarczyło możliwego naukowego wyjaśnienia działania pól magnetycznych na organizmy żywe. Terapia magnetyczna wypadła z łask na początku XX wieku, gdy badania medyczne skoncentrowały się na terapiach opartych na lekach i biochemii. W ostatnich dziesięcioleciach magnetoterapia o niskiej częstotliwości stała się popularną formą leczenia wielu dolegliwości i urazów zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Wraz z postępem technologicznym sprzęt staje się mniejszy, lżejszy i mniej kosztowny, co sprawia, że jego zastosowanie w przypadku szerszej gamy gatunków jest bardziej praktyczne.

Terapia polem magnetycznym jest stosowana w klinicznym leczeniu koni od kilkudziesięciu lat. Ponieważ wielkość pacjenta determinuje wielkość pola magnetycznego potrzebnego do penetracji tkanek, oryginalny sprzęt PEMF był nieodpowiedni do stosowania u małych zwierząt. Jednak udoskonalenia technologiczne zaowocowały stosunkowo niedawno wprowadzoną magnetoterapią małych zwierząt, jak koty, psy czy nawet króliki.

Jako forma leczenia terapia zwierząt polem magnetycznym jest najczęściej stosowana w celu usprawnienia gojenia się urazów i ran lub leczenia przewlekłych schorzeń, takich jak zapalenie ścięgien, choroba zwyrodnieniowa stawów, dysplazja stawu biodrowego, choroby kręgów oraz kulawizny spowodowane innymi schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego lub neurologicznymi. Terapia polem magnetycznym jest nieinwazyjną formą leczenia, która może działać jako forma łagodzenia bólu w przewlekłych stanach zwyrodnieniowych i która może przyspieszyć powrót pacjenta do zdrowia po urazach czy operacjach.