Kompletacja zamówień to usługa ciesząca się coraz większą popularnością. Jak przebiega typowy proces kompletacji zamówień i jakie są najpopularniejsze metody kompletacji? 

Czym jest kompletacja zamówień?

Kompletacja zamówień to proces, w ramach którego towary lub produkty są zbierane i przygotowywane do wysyłki lub odbioru przez klienta. Jest to istotna część logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w wielu branżach, w szczególności w handlu detalicznym, e-commerce oraz dystrybucji. Kompletacja zamówień ma duże znaczenie dla skuteczności i efektywności procesu dostaw. Dokładność i szybkość, z jaką przebiega kompletowanie zamówień bezpośredni wpływ na satysfakcję klienta oraz reputację firmy.

Jak przebiega proces kompletacji zamówień?

Pracownik magazynu lub osoba odpowiedzialna za proces kompletacji zamówień otrzymuje informację o szczegółach zamówienia klienta. Może to być w formie elektronicznej, takiej jak e-mail, system zarządzania zamówieniami lub inny system informatyczny.  Na podstawie otrzymanego zamówienia pracownik przygotowuje niezbędną dokumentację, taką jak lista kompletacji, etykiety, listy przewozowe, faktury, czy inne dokumenty towarzyszące procesowi kompletacji. Pracownik przemieszcza się do odpowiednich miejsc przechowywania w magazynie, takich jak regały, półki lub kontenery, aby znaleźć i pobrać wymagane produkty. Często korzysta z listy kompletacji lub skanera kodów kreskowych, który wskazuje mu, gdzie znajdują się poszczególne produkty. Po znalezieniu produktów pracownik zbiera je i umieszcza w odpowiednich pojemnikach, koszach, paletach lub kartonach zgodnie z ustalonymi standardami i procedurami. Może również stosować dodatkowe zabezpieczenia, takie jak folie stretch, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę produktów podczas transportu. W niektórych przypadkach produkty mogą być poddawane kontroli jakości przed zakończeniem procesu kompletacji. Pracownik sprawdza, czy produkty są zgodne z zamówieniem, czy nie mają wad czy uszkodzeń, oraz czy są odpowiednio opakowane. Po skompletowaniu zamówienia pracownik pakuje produkty w odpowiednie opakowania, takie jak kartony lub worki. Następnie na paczkach są umieszczane etykiety z informacjami o adresie dostawy, oznaczeniami zamówienia, kodami kreskowymi i innymi niezbędnymi informacjami. Następnie paczki są zazwyczaj ważone, a informacje o przesyłce są wprowadzane do systemu informatycznego w celu generacji listów przewozowych czy innych dokumentów transportowych. Po przygotowaniu zamówienia jest gotowe do wysłania do klienta lub do odbioru przez klienta. W zależności od wybranego sposobu dostawy, zamówienie może zostać przekazane firmie kurierskiej, operatorowi logistycznemu lub może być odebrane przez klienta osobiście.

Metody kompletacji zamówień

Istnieje kilka różnych metod kompletacji zamówień, które można zastosować w zależności od potrzeb i charakterystyki działalności. Kompletacja pojedyncza to najbardziej podstawowa metoda, w której pracownik magazynu kompletuje pojedyncze zamówienia, pobierając produkty z różnych miejsc przechowywania w magazynie i umieszczając je w jednym opakowaniu. Kompletacja zbiorcza to metoda, w której pracownik kompletuje kilka zamówień jednocześnie, pobierając produkty z magazynu i umieszczając je w kontenerze zbiorczym. Następnie produkty są rozdzielane i pakowane osobno do odpowiednich opakowań dla poszczególnych zamówień. W magazynach zautomatyzowanych można stosować różne systemy automatycznego kompletowania zamówień, takie jak roboty kompletacyjne, regały wysokiego składowania (AS/RS) czy systemy sortujące. Te systemy automatycznie zbierają i sortują produkty, minimalizując zaangażowanie ludzkie i pozwalają usprawnić kompletację zamówień. Więcej o procesie kompletacji zamówień znaleźć można na stronie koliber-fulfillment.pl.