Z certyfikatu ITIL korzystają miliony profesjonalistów na całym świecie.

Firmy zbudowane są na podejściu ITIL, które wspiera organizacje i osoby fizyczne w uzyskiwaniu optymalnej wartości z usług informatycznych i cyfrowych. Pomaga zdefiniować kierunek usługodawcy za pomocą przejrzystego modelu możliwości i dostosowuje go do strategii biznesowej i potrzeb klienta. ITIL, profesjonalnie uznany system certyfikacji, zapewnia kompleksowe, praktyczne i sprawdzone wskazówki dotyczące ustanowienia systemu zarządzania usługami, zapewniając wspólny słownik terminów dla firm korzystających z usług obsługujących IT. Podejście ITIL zapewnia organizacjom i osobom indywidualne wskazówki, jak korzystać z IT jako narzędzia ułatwiającego zmiany, transformację i rozwój firmy. ITIL zaleca, aby usługi informatyczne i cyfrowe były dostosowane do potrzeb firmy i wspierały jej podstawowe cele. ITIL ma fundamentalne znaczenie dla wielu przedsiębiorstw, umożliwia transformację i pomaga organizacjom w realizacji określonych wartości. ITIL jest wspierany przez system certyfikacji, który pozwala praktykom wykazać się umiejętnościami w zakresie przyjmowania i dostosowywania ram w celu zaspokojenia ich specyficznych potrzeb. ITIL 4 prowadzi przez system wartości usług, który zapewnia całościowy obraz tego, co tak naprawdę oznacza przyczynianie się do wartości biznesowej.

Nacisk kładziony jest teraz na współtworzenie wartości poprzez relacje usługowe.

Każdego roku organizacje intensywnie inwestują we wdrażanie i dostosowywanie ITIL do swoich praktyk biznesowych oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników dzięki temu, że posiadają certyfikat itil. Zaktualizowane ramy będą się koncentrować na ułatwianiu wspólnego tworzenia wartości za pośrednictwem systemu wartości usług, który reprezentuje sposób, w jaki różne komponenty i działania mogą ze sobą współpracować w każdym typie organizacji, w celu ułatwienia tworzenia wartości za pośrednictwem usług związanych z obsługą IT.