Sprężarki zmiennoobrotowe to urządzenia elastyczne, które dopasowują się do zróżnicowanych warunków pracy i potrafią utrzymać stałą wydajność. To bardzo rozsądne ekonomicznie rozwiązanie pod warunkiem właściwej optymalizacji ustawienia, rozmiarów, obciążeń roboczych.

Kwestie zużycia energii elektrycznej

Kompresor ze zmiennymi obrotami pobiera znacznie mniej energii, ponieważ ustawia sprężone powietrze pod faktyczne zapotrzebowanie operatora. Mowa tutaj o oszczędnościach rzędu 20-30% rocznie, co przy stale rosnących rachunkach oznacza już realną przewagę konkurencyjną dla świadomego przedsiębiorstwa. Optymalne warunki pracy sprężarki zmiennoobrotowej nie uwzględniają właściwie żadnych zanieczyszczeń pojawiających się w najbliższym otoczenia, a także wysokich temperatur. Regulacja przepływu posiada pewne ograniczenia i nie sprawdza się w środowisku o podwyższonym ryzyku. Kompresory VSD, czyli Variable Speed Drive łączą się w układach z urządzeniami stałoobrotowymi dla uzyskania jeszcze większej wydajności, ale to wymaga wprowadzenia odpowiedniej wielkości zbiornika.

Diagnostyka i zasady pracy z kompresorem o zmiennych obrotach

Większość działań optymalizacyjnych prowadzi do zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej i do uzyskania lepszych warunków emisji CO2, co w erze stale rosnących wymagań ekologicznych staje się nowym standardem w wielu branżach. Przed podjęciem decyzji o optymalizacji przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić prawidłową analizę wszystkich parametrów. Straty mogą wynikać po prostu z nieszczelności układu, ze złego ustawienia, przez zanieczyszczenia lub nieumiejętne wykorzystanie narzędzia. Operator sprężarki nie powinien uruchamiać i zatrzymywać kompresora bez potrzeby. Nowoczesne sterowniki w urządzeniach podających sprężone powietrze coraz częściej podają informacje o przeglądzie, a po wystąpieniu warunków kryzysowych uruchamiają procedurę awaryjnego wyłączenia. Elektronika zgodna z ideą przemysłu 4.0 to ważna zaleta. Najlepiej, żeby sprężarka zmiennoobrotowa wykorzystywała od 40 do około 80% wydajności. Zbyt niskie i zbyt wysokie wartości pracy to szkoda dla mechanizmu i szczególnie wrażliwych sterowników. Dzięki technologii VSD operator wykorzystuje niższe zakresy ciśnienia, a zachowuje i tak płynność wykonywania obowiązków technicznych. Warto pamiętać, że obniżone ciśnienie o 500 mbar oznacza zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 5-7%.

Ochrona przed przegrzaniem i omówienie opłacalności rozwiązania

Dobra praktyka optymalizacyjna to ochrona urządzenia przed przegrzaniem, głównie podczas rozruchu. Niektóre modele posiadają wbudowany system zabezpieczeń. Skomplikowana elektronika w sprężarce zmiennoobrotowej podnosi koszty początkowej inwestycji, natomiast właściwa optymalizacja w codziennej pracy okazuje się kluczowa dla uzyskania wysokiej wydajności i realnych oszczędności energetycznych. Z czasem zmienne obroty okazują się jednym z najbardziej ekonomicznych opcji dla małego i dużego przedsiębiorstwa. Sprawdź ofertę nowoczesnych sprężarek BOGE: https://bogepolska.pl/