Biznesplan jest bardzo ważnym elementem, niezbędnym do rozwoju działalności gospodarczej. Jest to szczegółowy dokument, który przedstawia wizję, cele, strategie i działania, jakie powinny zostać podjęte w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego. Biznesplan stanowi podstawę do podejmowania decyzji strategicznych, pozyskiwania inwestorów i uzyskiwania finansowania. Jakie elementy powinien zawierać dobry biznesplan? Jaka jest jego cena biznes planu i od czego zależy?

Co to jest biznesplan?

Biznesplan jest kompleksowym dokumentem, który opisuje wszystkie aspekty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa https://www.welldonebusiness.com/uslugi/biznesplan. Jest niezbędny do rozpoczęcia działalności, a także jest dużym ułatwieniem dla istniejących firm. Jest to szczegółowy plan działania, który pozwala przedsiębiorcy zdefiniować cele, strategie i kierunek rozwoju. Biznesplan powinien uwzględniać zarówno analizę rynku, konkurencji, jak i projekcje finansowe oraz plan marketingowy. To narzędzie, które pomaga przedsiębiorcy lepiej zrozumieć otoczenie biznesowe, podejmować świadome decyzje i zwiększyć szanse na zysk. Dokument może być potrzebny dla różnych celów np. dla inwestora, urzędu pracy, pod kredyt, do otrzymania dotacji, dofinansowania czy do celów własnych.

Co powinien zawierać biznes plan?

Biznesplan powinien zawierać kilka kluczowych elementów, które są niezbędne dla jego efektywności i skuteczności. Są to m.in. dane firmy, lokalizacja, kadra, profil, plan finansowy, analiza SWOT. Inne elementy, które powinny znaleźć się w biznesplanie to:

 • Wizja i misja – business plan powinien określać cele długoterminowe i wartości, na których opiera się przedsiębiorstwo.
 • Opis produktów lub usług – ważny jest szczegółowy opis tego, co firma oferuje, wraz z informacjami o unikalnych cechach produktów lub usług.
 • Analiza rynku – należy uwzględnić badanie rynku, m.in. identyfikację grup docelowych, analizę konkurencji, trendów i szans na rozwój.
 • Strategia marketingowa – istotny element to plan marketingowy, w tym sposoby dotarcia do klientów, strategie promocji i dystrybucji.
 • Organizacja i zarządzanie – w biznesplanie trzeba uwzględnić strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, role i odpowiedzialności kluczowych członków zespołu zarządzającego.
 • Analiza finansowa – w biznes planie muszą być również zawarte prognozy finansowe, w tym rachunek zysków i strat, źródła finansowania, plan przychodów, wskaźniki efektywności inwestycji kosztów, rentowności i przepływów gotówkowych.
 • Plan działania – dokument musi uwzględniać szczegółowy plan działań, w tym harmonogram realizacji projektów, cele krótkoterminowe i kroki niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Każdy profesjonalny biznesplan powinien być dopasowany indywidualnie do danego przedsiębiorstwa, musi uwzględniać jego profil, zasięg, a także cele, jakie ma pomóc osiągnąć.

Biznes plan – cena

Nie można podać jednej ceny biznesplanu, ponieważ jest to zależne od wielu czynników. Biznes plany są wyceniane na podstawie takich czynników jak:

 • Skomplikowanie i rozmiar biznesplanu – im bardziej rozbudowany i kompleksowy jest biznesplan, tym większe nakłady czasowe i wysiłek są wymagane do jego stworzenia. Złożoność analiz, badania rynku i prognoz finansowych mogą wpływać na koszt dokumentu.
 • Doświadczenie i specjalizacja doradcy – współpraca z doświadczonym doradcą biznesowym może zwiększyć koszt biznesplanu. Specjaliści o dużej renomie i doświadczeniu często pobierają wyższe honoraria, jednak ich wiedza i umiejętności mogą wpływać na jakość i skuteczność biznesplanu.
 • Różnorodność usług – niektórzy dostawcy oferują różnorodne dodatkowe usługi w ramach tworzenia biznesplanu, takie jak analiza konkurencji, badanie rynku, doradztwo finansowe itp. Te dodatkowe usługi mogą wpływać na cenę końcową.
 • Poziom spersonalizowania – biznesplan dostosowany do konkretnych potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa może wymagać większego nakładu pracy i wysiłku w porównaniu do standardowych szablonów biznesplanów.
 • Lokalizacja rynku i język – cena biznesplanu może się różnić w zależności od lokalizacji rynku, w którym działa przedsiębiorstwo. Co więcej, tworzenie biznesplanu w języku obcym może wymagać większej specjalizacji i wpływać na cenę.
 • Charakterystyka przedsięwzięcia – koszt biznesplanu może być zależny od rodzaju i branży, w której działa przedsiębiorstwo. W przypadku biznesplanów dotyczących branż specjalistycznych lub nowatorskich cena może być wyższa ze względu na większą złożoność analizy i projektowania.

Cena biznesplanów na polskim rynku waha się od 1000zł aż do kilkuset tysięcy zł – w przypadku dużych firm konsultingowych.

Biznesplan – pomoc specjalistów

Napisanie biznesplanu zajmuje dużo czasu, jest trudne, wymaga czasu, zaangażowania oraz dużej wiedzy z różnych dziedzin. Aby powstał profesjonalny dokument, warto skorzystać z usług doświadczonych firm. Firma Well Done Business oferuje trzy różne warianty biznesplanów tzn. uproszczony, standard oraz premium. Dostępny jest także biznesplan dla inwestora. Dokument można zamówić online, wypełniając ankietę i podając niezbędne dane. Na co mogą liczyć klienci, zamawiający biznesplan? Dokument będzie stworzony profesjonalnie, w razie potrzeby w cenę wliczone są poprawki. Biznesplan tworzą eksperci z wielu dziedzin, dlatego można liczyć na wysoką jakość i skuteczność zaproponowanych działań. Firma zapewnia szybkość, terminowość i responsywność.

Biznesplan jest niezbędnym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa. Warto znaleźć firmę, która tworzy profesjonalne dokumenty, dowiedzieć się, ile kosztuje biznes plan i zamówić dokument dopasowany do swoich potrzeb.