W związku z sytuacją panującą w Europie, toczącą się wojną w pobliżu polskich granic, wprowadzona została ustawa o obronie ojczyzny, modyfikuje ona dotychczas obowiązujące ustawy.

Głównymi celami ustawy o ochronie ojczyzny jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, zwiększenie budżetu na obronność kraju, jak również zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy zawodowych i ochotników.

Ustawa o obronie ojczyzny została wprowadzona w życie 23 kwietnia 2022 roku

Co zmieni ustawa o obronie ojczyzny dla obywateli

Ustawa o obronie ojczyzny została wprowadzona 11 marca 2022 roku, a weszła w życie miesiąc później, to jest 23 kwietnia 2022 roku. Wprowadzone przepisy mają na celu wzmocnienie Wojska Polskiego na wypadek agresji wrogiego państwa na Polskę. Ustawa zakłada nie tylko zwiększenie liczebności armii, ale również zwiększenie wydatków na obronność, co pomoże w pozyskaniu modernizacji uzbrojenia Sił Zbrojnych. Wojsko Polskie to nie tylko żołnierze zawodowi i ochotnicy, ale również Wojska Obrony Terytorialnej. Wprowadzone zostały także nowe formy rekrutacji kandydatów do służby wojskowej.

Ustawa o obronie ojczyzny nie oznacza, że wróci obowiązkowa służba wojskowa, ale zostanie wprowadzona być zasadnicza służba wojskowa dla ochotników. Żołnierze, po krótkim szkoleniu podstawowym, a potem 11 miesięcznym specjalistycznym, będą mieli prawo wstąpić do zawodowej służby wojskowej bądź wrócić do życia cywilnego. Cała służba ochotników ma trwać 12 miesięcy, żołnierzy zawodowych 9 miesięcy. Jednak po służbie zyskają oni gwarancję pierwszeństwa w rekrutacji do administracji publicznej.

Ustawa przyznaje także doświadczonym żołnierzom zawodowym, którzy zdecydują się pełnić dalej służbę w armii, dodatek motywacyjny, którego wysokość uzależniona będzie od osiągniętego okresu służby. Zatem ustawa o obronie ojczyzny nie oznacza, że wprowadzona zostanie z powrotem obowiązkowa służba wojskowa dla obywateli. Ustawa stanowi ważny fundament do dalszego rozwoju i wzmacniania Sił Zbrojnych, zwiększania liczby żołnierzy, jak również poprawy wyposażenia, zwiększenia wysokości uposażenia w wojsku.