Firmy które mają problem ze ściągnięciem należności od swoich dłużników, mogą występować o windykacje, może się bowiem zdarzyć że ściągnięcie należności za faktury, okazuje się niemożliwa.

W tym przypadku można skorzystać z usługi windykacji, może zdarzyć się taka sytuacja że nasz dłużnik wyczuwa iż nie będziemy w stanie ściągnąć z niego należności, lub też celowo przedłuża okres spłaty, wówczas możemy skierować sprawę na drogę sądową. Możemy także skontaktować się z kontrahentem, dzień po terminie spłaty należności. Jak ściąga należności od dłużników?

Oczywiście na początku warto załatwić sprawę polubownie, często możemy uzgodnić także z dłużnikiem wydłużony okres spłaty, czasem także spłatę na raty.

Może się bowiem zdarzyć że nasz dłużnik popadł w problemy finansowe, jednak jest to osoba uczciwa, która nie robi tego celowo. Jeżeli jednak wszystkie tego rodzaju próby okazują się nieskuteczne wówczas możemy zdecydować się na windykacje na własną rękę, lub też zgłosić się do firmy windykacyjnej. Firmy windykacyjne często zatrudniają prawników, którzy specjalizują się w ściąganiu długów, na podstawie zawartych umów. Często dłużnik widząc iż sprawa zostaje przekazana do firmy windykacyjnej szybko spłaca należności aby uniknąć problemów. Oczywiście powinniśmy przedłożyć wszystkie dokumenty w firmie windykacyjnej, umowę, firma windykacyjna dokona analizy umowy, może także na początku skierować odpowiednie pismo dla naszego dłużnika, które będzie posiadało odpowiednie uzasadnienie prawne, a także informacje o konsekwencjach w razie niespłacenia należności. Dodatkowo dłużnik może zostać obciążony kosztami windykacyjnymi, dlatego też tego rodzaju działania są często skuteczne, pieniądze zostają wpłacone nasze konto, a sprawa zostaje szybko załatwiona. Z pewnością doświadczona firma windykacyjna, która posiada doświadczenie w ściąganiu długów będzie wiedziała jak przygotować odpowiednie pismo, w jakiej formie powinno być ono napisane, oraz jak prawidłowo powinno zostać dostarczone, tak aby kontrahent zalegających z płatnościami odebrał je i podjął spłatę.