Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem przeznaczonym na określony cel – spełnia on rolę ważnej pomocy dla ludzi dotkniętych niepełnosprawnością.

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z upośledzeniem fizycznym lub psychicznym jest istotnym, niezwykle pożytecznym zadaniem nowoczesnego państwa demokratycznego. Ta działalność skutkuje chociażby wprowadzeniem osób niepełnosprawnych na rynek pracy, dzięki czemu nie marnują się ich unikalne talenty, gospodarka zaś ma dostęp do większego zasobu ludzkiego. Rehabilitacja ludzi z niepełnosprawnością, która opłacana jest ze składek PFRON-u, stanowi ważny czynnik wsparcia, a także wyraz solidarności społecznej. Jeśli jesteś pracodawcą, istnieje możliwość, że zgodnie z prawem polskim musisz odprowadzać składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym artykule dowiesz się, na jakich zasadach są one naliczane i kiedy nie jesteś zobowiązany do ich płacenia.

Proste obliczanie składek z kalkulatorem PFRON

Na jakich zasadach działa kalkulator PFRON?

Pracodawca, który zatrudnia na pełnym etacie co najmniej dwadzieścia pięć osób, a jednocześnie nie posiada w kadrze zatrudnionych na pełnym etacie ani jednego pracownika z niepełnosprawnością albo posiada mniej niż sześć procent pracowników z niepełnosprawnością – jest zobligowany do płacenia składek na PFRON. Jeżeli firma ma mniej niż dwudziestu pięciu pracowników, nie jesteś jako pracodawca zobowiązany przez ustawodawcę do odprowadzania składek. Liczba pracowników i stosunek procentowy osób niepełnosprawnych są to podstawowe wyznaczniki prawne określające obowiązek płacenia na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jeśli nie jesteś pewien, ile powinieneś zapłacić, przygotowany przez nas kalkulator pfron jest świetnym rozwiązaniem. Kalkulator uwzględnia wszystkie wymagania prawne, daje pełen obraz zobowiązań płatniczych. Zapraszamy do skorzystania z jego możliwości.