Osoby oskarżone o przestępstwo lub wykroczenie mogą zostać oskarżone, sprawa kierowana jest do sądu.

W tym przypadku oskarżycielami publicznymi może być policja czy też prokurator lub inne organy. Oskarżony posiada prawo do obrony, w tym przypadku może skorzystać z usług adwokata, który będzie reprezentował go w sądzie, dążąc do uzyskania jak najmniejszego wyroku.

Adwokat od spraw karnych

W jaki sposób może pomóc adwokat od spraw karnych

Pierwszym etapem w sprawie karnej będzie postępowanie przygotowawcze, podczas którego ustalane jest, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi to przestępstwo. Organy ścigania dążą do wykrycia oraz ujęcia sprawcy, zbierają dowody. Na tym etapie może zostać przesłuchana i oskarżona osoba, która może skontaktować się z adwokatem, który zajmuje się obroną już na początku postępowania. Dzięki temu ma więcej czasu na analizę dowodów, przygotowanie linii obrony, następnie sprawa trafia do sądu. Podczas postępowania przygotowawczego prokurator może wszcząć lub też odmówić wszczęcia postępowania, w przypadku braku dowodów może dojść do umorzenia. Jednak osoba, która jest podejrzana, może skorzystać z pomocy prawnej.

W przypadku sprawy karnej sąd może wydać wyrok pozbawienia wolności, grzywny czy też ograniczenia wolności. Dodatkowo wykonany zostanie wpis do krajowego rejestru karnego, co może wiązać się z wieloma niedogodnościami. Adwokat będzie dążył do ułaskawienia, jednak w niektórych przypadkach jedynym rozwiązaniem może być zmniejszenie kary do minimum. Adwokaci będą pomagali także osobom tymczasowo aresztowanym lub zatrzymanym, prawnik zajmuje się także przygotowaniem pisma procesowego, uczestniczy w przesłuchaniach na policji i w prokuraturze, podczas rozpraw sądowych. Reprezentuje osoby skazane, które odbywają karę pozbawienia wolności, osoby w czasie postępowania wykonawczego. Prawnik przygotuje oraz złoży w imieniu klienta wnioski o przerwę w odbywaniu kary, odroczenia wykonania wyroku pozbawienia wolności czy też wniosku o przedterminowe zwolnienie.

Dobrym pomysłem będzie znalezienie prawnika w naszej okolicy, co ułatwi kontakty, może być to przykładowo adwokat Gliwice sprawy karne będą wymagały częstej obecności adwokata, dlatego warto poszukać prawnika, który oferuje swoje usługi w danym mieście czy też w najbliższej okolicy.