Zakłady pogrzebowe oferują kompleksowe usługi związane z pogrzebem, dzięki temu najbliżsi mogą pożegnać zmarłych.

W związku ze śmiercią należy pamiętać o różnego rodzaju formalnościach, zakłady pogrzebowe pomagają bliskim w załatwieniu wielu praw związanych z pochówkiem, starają się odciążyć klientów w tej smutnej chwili. Zakłady pogrzebowe oferują trumny, pochówek, wykonanie nagrobka.

Oferta zakładu pogrzebowego

Formalności związane z pochówkiem osoby zmarłej

Zakład pogrzebowy obsługuje mszę, dostarcza kwiaty, wieńce, dzięki temu bliskie osoby nie muszą martwić się wieloma sprawami związanymi z pochówkiem. W przypadku śmierci bliskiej osoby należy powiadomić lekarza rodzinnego, który wyda kartę zgonu, można również kontaktować się z pogotowiem. Następnie należy powiadomić zakład pogrzebowy, który zajmuje się ciałem osoby zmarłej. Bliscy powinni pamiętać o załatwieniu wielu różnych formalności, w tym przypadku potrzebna będzie karta zgonu, akt zgonu, dowód osobisty zmarłego, dowód aktu urodzenia lub akt małżeństwa. Dodatkowo należy przygotować odcinek emerytury lub renty. Zakłady pogrzebowe pomagają w przygotowaniu dokumentów, chcą odciążyć bliskich w tej smutnej chwili.

Akt zgonu wydawany jest przez Urząd Stanu Cywilnego, na podstawie dowodu osobistego oraz karty zgonu. Będzie wydany w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca wystąpienia zgonu. Należy pamiętać, że osobom bliskim należy się zasiłek pogrzebowy, który wypłacany jest bliskiej osobie na potrzeby pokrycia kosztów pogrzebu. Zakład pogrzebowy może załatwić sprawy formalne związane ze zwrotem zasiłku pogrzebowego. Rodzina zmarłego może również upoważnić zakład pogrzebowy do załatwienia wielu formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego czy też w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Będzie to wygodne dla bliskich, pracownicy zakładu pogrzebowego będą wiedzieli, jak załatwić wszystkie formalności w imieniu klienta.

W przypadku, kiedy bliscy zmarłego poszukują zakładu pogrzebowego na terenie Warszawy, warto wejść na stronę https://jakubisiak.pl/zaklad-pogrzebowy-warszawa-rembertow/, znajdziemy tam ofertę związaną z kompleksową obsługą pogrzebów. Warto skontaktować się z zakładem pogrzebowym w celu ustalenia wszystkich szczegółów związanych z pochówkiem bliskiej osoby.