Uzyskanie kredytu może wiązać się z przestawieniem dużej ilości i dokumentów. Mogą to być przykładowo zaświadczenie o zarobkach, ale także wiele innych.

Doradca finansowy pomoże nam przygotować wszystkie potrzebne dokumenty. Potencjalny pożyczkobiorca musi przedstawić w banku dokumenty określające jego zdolność kredytową. W zależności od rodzaju pożyczki bank wymaga innych dokumentów od potencjalnego klienta. Uzyskanie różnych kredytów będzie wymagało przedstawienia różnego rodzaju dokumentów, warunki uzyskania kredytu gotówkowego różnią się od warunków kredytu samochodowego lub kredytu hipotecznego. Z jednej strony ma to uzasadnienie regulacyjne w celu ochrony konsumenta, z drugiej strony stwarza również korzyści ekonomiczne dla banku, co umożliwia mu lepszą ocenę ryzyka niewykonania zobowiązania. Oczywiście w wielu przypadkach powinniśmy również posiadać pewną część kwoty, za którą chcemy nabyć przykładowo nieruchomość.

Będzie to połączenie funduszy własnych na finansowanie nieruchomości i zabezpieczenia poprzez dodatkowe aktywa. Mogą być to także ewentualne gwarancje małżonków lub krewnych.

Często aby uzyskać atrakcyjny kredyt hipoteczny dobrze będzie posiadać 15-20 % środków własnych. Wysokie wynagrodzenie kredytobiorcy i małżonka są również bardzo ważnymi czynnikami w ocenie zdolności kredytowej banku. W szczególnych przypadkach fundusze własne mogą być również niższe – np. wówczas, gdy istnieją inne aktywa w postaci nieruchomości, akcji i papierów wartościowych. Ale nawet przy niskich funduszach własnych w wysokości 5-10% wartości nieruchomości nadal są możliwe jest uzyskanie korzystnych warunków kredytowania. Duża ilość różnego rodzaju regulacji bankowych sprawia, iż przeciętny kredytobiorca może się pogubić. Warto poszukać porady u profesjonalnego doradcy kredytowego. Doskonała znajomość rynku i mechanizmów z pewnością pozwala na dokonywaniem optymalnych wyborów. Doradca zna bieżące oferty banków i wielu instytucji kredytowych, dzięki czemu może szybko wybrać kilka potencjalnych ofert. Warto ubiegać się o kredyt w kilku miejscach co z pewnością zwiększy nasze szanse na szybki i atrakcyjny kredyt. Warto odwiedzić stronę doradcy kredytowego http://www.strzylak.pl aby uzyskać więcej szczegółów na temat doradztwa.