Pomiar wibracji

Drgania i wibracje to terminy, które często bywają ze sobą mylone. W rzeczywistości są to pojęcia zbliżone, jednak wbrew pozorom wcale nie tożsame. W fachowej nomenklaturze drgania określa się jako ruch ciała między punktami znajdującymi się z dwóch stron jego osi stanowiącej środek ciężkości. Wibracje można by było zdefiniować w ten sam sposób, jednak trzeba dodać mniejszą częstotliwość oraz amplitudę. Pomimo tych subtelnych różnic, pomiar drgań i wibracji wykonuje się zwykle jednocześnie, a odniesieniem jest środek ciężkości, czyli oś.

Po co dokonywać pomiaru drgań i wibracji?

Wibracje są wywoływane przez pracę maszyn lub też czynniki zewnętrzne zlokalizowane poza placem budowy. Nadmierne ich natężenie może doprowadzić do zniszczenia sprzętu znajdującego się na budowie, a także do destrukcji okolicznej zabudowy. Przenoszenie dużych wibracji może również uszkodzić świeże fundamenty. Tym samym pomiar wibracji ma na celu określenie, czy ich poziom nie przekracza dopuszczalnych norm, określonych w przepisach oraz zaleceniach dotyczących danego projektu. Pierwszego pomiaru dokonuje się już na starcie prac budowlanych, natomiast później wskazany jest stały monitoring wibracji, na wypadek, gdyby ich moc wzrosła. W takim przypadku konieczne jest ograniczenie wibracji lub ich wpływu na obiekty. Najlepszą metodą działania okazuje się zwykle stłumienie wibracji u źródła.

Na czym polega pomiar wibracji?

Wybór metody wykorzystanej do pomiaru wibracji jest zależny od charakterystyki ciała, na które oddziałują siły zewnętrzne. Najczęściej wykorzystuje się dzisiaj akcelerometr, czyli urządzenie umieszczane na obiekcie. Zadaniem urządzenia jest odczyt energii mechanicznej, a następnie jej przetworzenie na energię elektryczną będącą odzwierciedleniem sił zewnętrznych oddziałujących na obiekt. Innowacyjnym rozwiązaniem jest bezkontaktowy pomiar wibracji, wykonywany za pomocą czujników zdalnych. Jego zaletą jest doskonała trafność pomiaru, który nie zostaje zniekształcony przez ingerencję czujnika w badany obiekt.