Aby osiągnąć sukces w sieci strona internetowa musi generować ruch. Dziś użytkownicy najczęściej wyszukują informacji o formach, produktach czy usługach korzystając z wyszukiwarki internetowej. Dlatego konieczne jest osiąganie jak najwyższych pozycji w wynikach wyszukiwania. Aby było to możliwe strona musi być wypozycjonowania. Jednak pierwszym krokiem w tym procesie jest jej właściwa optymalizacja.

Optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarki

Celem optymalizacji strony internetowej jest jej dostosowanie pod kątem wymagań algorytmu wyszukiwarki. Oznacza to, że strona powinna być zbudowana w taki sposób, aby była przyjazna użytkownikom i dostarczała im użyteczne informacje. Innymi słowy, powinna odpowiadać na oczekiwania użytkowników w kontekście ich zapytać w wyszukiwarce. Na optymalizację strony składa się wiele czynników. Każdy z nich jest bardzo ważny. Wyróżnić można trzy główne obszary.

Optymalizacja współczynnika konwersji

Celem optymalizacji strony pod kątem konwersji jest zwiększenie realizacji celów przez użytkowników. W przypadku np. sklepów internetowych celem optymalizacji współczynnika konwersji jest wzrost sprzedaży. Proces ten polega na zidentyfikowaniu wszelkich przeszkód jakie może napotkać użytkownik od momentu wejścia na stronę do momentu dokonania zakupu. Chodzi o ułatwienie użytkownikowi ścieżki zakupowej. Optymalizacja strony pod kątem konwersji wymaga dogłębnej analizy grupy docelowej. Podjęte działania muszą bowiem być dopasowane pod konkretną grupę użytkowników. W tym celu przeprowadza się różnego rodzaju testy. Przykładem może być test A/B strony.

Optymalizacja pod kątem użyteczności

Strona optymalizowana może być także pod kątem użyteczności. Proces ten polega na wprowadzeniu takich zmian na stronie, aby ta odpowiadała na potrzeby użytkowników. Ważne jest tu zatem rozpoznanie ich potrzeb i motywacji. Nie ma tu bowiem uniwersalnego klucza jakim należy się kierować. Tak jak w przypadku optymalizacji pod kątem konwersji, także i w tym przypadku konieczne jest wykonanie testów w celu poznania preferencji użytkowników. Użyteczność strony ma bezpośredni wpływ na wyniki pozycjonowania. 

Czytaj Więcej