Wirtualizacja jest swego rodzaju architekturą wspomagającą cały proces zarządzania chmurą obliczeniową. Bez niej niemożliwe byłoby bezproblemowe uzyskanie dostępu do przechowywanych danych, a także ich integracja pomiędzy kilkoma urządzeniami fizycznymi. Dodatkowo generuje ona znacznie niższe koszty.

Korzyści wynikające z korzystania z wirtualizacji w chmurze

Kiedy możliwości wirtualizacji zaczęły być powszechnie znane i dostępne, wielu kierowników działów IT w przedsiębiorstwach dostrzegło w tym potencjalną siłę. Głównymi korzyściami implementacji tego sposobu działania były oszczędność oraz możliwie jak największe wykorzystanie możliwości zasobów sprzętowych. W najlepszym wypadku, przy zastosowaniu odpowiedniej skali programowania, poprawa w tym względzie może wynieść nawet do 65%.

To jednak nie wszystko. W firmowych centrach danych, które odpowiadają za mnóstwo procesów informatycznych we wszystkich działach, uzyskanie wyższego współczynnika wykorzystania sprzętu pozwoliło efektywniej wykorzystywać przetwarzanie w chmurze. Zdecydowanej poprawie uległy takie cechy, jak szybkość działania, elastyczność systemu i jego nienaruszalność. To z kolei przełożyło się na fakt, że wirtualizacja zaczęła być podstawowym aspektem funkcjonowania chmury.

Kluczowe zalety związane z wpływem wirtualizacji na firmowe centra danych to:

  • użytkownicy nie muszą się martwić o fizyczny dostęp do serwera,
  • w zależności od stopnia automatyzacji serwera, jego implementacja zajmuje od kilku do kilkudziesięciu minut,
  • opłaty nie są naliczane za samo posiadanie serwerów, na których działa aplikacja,
  • koszty związane z wykorzystywaniem chmury naliczane są jedynie za faktyczne zużycie.

Platforma dostępna pod adresem www.chmurakrajowa.pl zapewnia dostęp do nowoczesnego stanowiska pracy. Jest nim nic innego, jak pełna, kompleksowa usługa, zawierająca odpowiednio wyskalowane miejsca wirtualizacji stacji roboczych lub aplikacji. Zastosowanie spójnej architektury gwarantuje uproszczenie i przyspieszenie procesu zarządzania środowiskiem użytkownika, co pozytywnie wpływa na przygotowanie stanowiska dla wielu pracowników jednocześnie, poświęcając na to zaledwie kilka minut. Wszystko to odbywa się przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, co jest niezwykle istotne w wielu sektorach biznesu czy gospodarki.

Chmura obliczeniowa a… mechanika samochodowa?

Choć na pierwszy rzut oka porównanie funkcjonalności chmury obliczeniowej z mechaniką samochodową może wydać się niezbyt trafne, okazuje się, że to doskonały sposób na przedstawienie jej możliwości. Wirtualizację w tym przypadku można porównać z zawieszeniem, a jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie jak najbardziej intensywnego wykorzystania serwerów. Dodatkowo pełni funkcję stabilizacyjną w procesie działania dwóch rodzajów aplikacji: takich, które nie muszą korzystać z mocy obliczeniowej oraz tych, które wymagają jej stosunkowo dużo.

Biorąc pod uwagę wszystkie dotychczas wprowadzone funkcjonalności chmury obliczeniowej, to właśnie wirtualizacja zdaje się być kluczową i odpowiedzialną za powstanie nowego trendu cechą. Przekładając to na kwestie finansowe, w trakcie jej zastosowania w procesie zużywania procesora koszty wykorzystania chmury obliczeniowej są o około 50–60% niższe w porównaniu z działaniem nieopierającym się na wirtualizacji.

Jak to działa?

Wirtualizacja w odniesieniu do chmury obliczeniowej spełnia szereg istotnych funkcji, zaś cały proces polega na kilku podstawowych czynnościach.

  1. Wirtualizacja niejako przekształca możliwości fizycznego komputera (pamięć RAM czy pojemność dysku) w swego rodzaju wirtualną maszynę, działającą w chmurze.
  2. Do całości dodawana jest ,,cienka warstwa oprogramowania”, która swoim działaniem obejmuje wszystkie posiadane zasoby.
  3. Po zastosowaniu tej wyposażonej w monitor maszyny wirtualnej warstwy, zasoby sprzętowe dzielone i przyjmowane są w dynamiczny sposób.
  4. Efektem tego jest możliwość korzystania z kilku systemów operacyjnych na jednej maszynie fizycznej w tym samym momencie.