Audyt energetyczny określa, jakie straty energii ponosi przedsiębiorstwo. Na jego podstawie firma przeprowadzająca audyt proponuje działania inwestycyjne, których celem jest poprawa efektywności energetycznej. W tym artykule skupimy się na audycie zakładu przemysłowego.

Na czym polega audyt energetyczny?

Właścicielom przedsiębiorstw niełatwo jest zarządzać energią. Z pomocą przychodzi audyt energetyczny, który jasno określi, jakie inwestycje należy wdrożyć. Wskazuje on miejsce i przyczyny powstawania strat energetycznych. Pozwala także podjąć działania, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej. Dzięki audytowi można oszacować roczne oszczędności i przewidzieć okres zwrotu z inwestycji (SPBT – Simple Payback Time). 

Audyt energetyczny określa: 

  • jaki jest istniejący stan techniczny przedsiębiorstwa i jakie są koszty energii
  • co należy zmienić lub zmodernizować
  • jakie będą koszty wdrożenia nowych inwestycji 
  • jak sfinansować modernizacje (czyli w jakim zakresie finansowym można uzyskać dofinansowanie, a w jakim trzeba skorzystać z kredytu).

Jakich informacji dostarcza audyt energetyczny?

Właściciel przedsiębiorstwa, w którym firma przeprowadziła audyt, dostaje pełną informację na temat tego, co należy wykonać i jakie będą się z tym wiązały koszty. Dowiaduje się także, jaki będzie efekt oraz kiedy zostaną wdrożone innowacyjne rozwiązania. Chodzi tu głównie o to, o ile zmniejszą się coroczne koszty ogrzewania, oświetlenia i wykorzystywania instalacji. Czasami konieczna jest modernizacja lub wymiana lokalnych źródeł ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła. 

Warto wspomnieć, że właściciel otrzymuje w audycie dane do podjęcia decyzji o termomodernizacji. Niektóre programy dofinansowania wymagają przeprowadzenia audytu. Czasami jest on koniecznością, kiedy składa się wniosek o kredyt w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW wymagają, by cel, na który przeznacza się środki, był jasno określony. Audytu wymaga także projektant przy opracowywaniu konkretnych rozwiązań. 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa a przepisy prawne

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego zawiera przepisy określające wymagania dotyczące jego opracowania. Znajdują się w Dzienniku Ustaw nr 43/2009, poz. 346 ze zmianami w dzienniku z 2015, poz. 1606. 

Jak już wspomniano, niektóre programy dofinansowania nie tylko wymagają audytu, ale często wprowadzają dodatkowe wytyczne, co do jego przeprowadzania. Czasami trzeba pokazać obliczenie, które wykazuje, jak zmniejszy się emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Bywa, że należy wykonać nie tylko termomodernizację, ale także modernizacje oświetlenia. Ta ostatnia pomaga uzyskać oszczędność energii elektrycznej.

Jak wybrać firmę, która wykona audyt przedsiębiorstwa?

Najlepiej wybrać firmę, która profesjonalnie zajmuje się przygotowywaniem bilansu energetycznego. Warto zwrócić uwagę na HnL. Już sama nazwa nawiązuje do misji „Heat not Lost” (z angielskiego heat loss), wskazując, że przeciwdziała stratom ciepła. Jej ideą jest realizacja efektywności energetycznej. Audyt przeprowadzony przez firmę HnL jest kompleksowy, skupia się nie tylko na wykazywaniu strat, ale także na propozycjach modernizacji przedsiębiorstwa. Dodatkowo firma zajmuje się termomodernizacją, wymianą oświetlenia, zakładaniem paneli fotowoltaicznych oraz modernizacją urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłowych i energetycznych. Oprócz tego przeprowadza badania termowizyjne budynków przemysłowych. 

Audyt energetyczny wykonuje się nie tylko po to, aby poznać deficyty energii, ale również zaproponować konkretne rozwiązania, które będą im przeciwdziałać. Wiele zależy od audytora i od tego, co zaproponuje. Profesjonalna firma działa wielopłaszczyznowo, czyli przeprowadza audyt, pomaga przy finansowaniu modernizacji, wspomaga projekt, czuwa nad realizacją inwestycji, monitoruje efekty oraz zarządza energią.