W codziennym życiu używamy wszelkiego rodzaju mniejszych narzędzi pomiarowych, takich jak linijki, kątomierze i miarki.

Te narzędzia działają dobrze w projektach domowych, ale nie sprawdzą się, jeśli musimy rozplanować coś dużego, takiego jak osiedle, droga, most, tama lub rurociąg. Geodezja to ogólnie rzecz biorąc nauka o wykonywaniu dużych pomiarów. Prawdopodobnie widziałeś geodetów na poboczu drogi, patrzących przez specjalistyczny sprzęt na statywie. Prawie każdy projekt inżynierii lądowej zaczyna się od pomiarów geodezyjnych. Ma to na celu określenie granic prawnych między działkami mienia. Pomiary geodezyjne służą również do określenia lokalizacji istniejącej infrastruktury oraz ukształtowania i nachylenia terenu. Ludzie zawsze mieli skłonność do budowania wielkich rzeczy. Oznacza to, że geodezja to zawód pełen historii i tradycji, który wyznaczał kąty i ustawienia podczas budowy budynków. Geodezja to także sposób, w jaki stworzyliśmy dokładne mapy kontynentów, a trwało to bardzo wiele lat. Wszechobecne narzędzie do pomiarów nazywa się teodolitem, a jego jednym zadaniem jest pomiar kątów poziomego i pionowego między punktami. Połącz te kąty z odległościami od łańcuszka lub taśmy mierniczej, a będziesz mógł określić położenie dowolnego punktu za pomocą trygonometrii. Współczesne teodolity, zwane tachimetrami, nie tylko mierzą kąty, ale także odległość, i mają komputery pokładowe do wykonywania obliczeń i zapisywania danych do późniejszego wykorzystania.

Kiedy widzisz geodetę spoglądającego przez zabawny teleskop, prawdopodobnie jest to tachimetr, a prawdopodobnie widzi on reflektor, aby zarejestrować położenie punktu.

W przypadku dużych odległości pomiary te muszą zostać skorygowane o wahania grawitacji Ziemi, załamanie światła przez atmosferę i tak, nawet krzywiznę Ziemi. Takich pomiarów zależnie od zapotrzebowania klienta dokonuje firma geodezyjna Kraków – HiLevel. To tylko zarysowanie poziomu wyrafinowania dzięki nowoczesnemu sprzętowi geodezyjnemu. Razem z pojawieniem się GPS i bezzałogowymi statkami powietrznymi pomiary geodezyjne mogą być znacznie bardziej skomplikowane i zaawansowane technologicznie.