Niektóre teksty mogą być przetłumaczone przez każdego tłumacza, podczas gdy inne wymagają usług świadczonych przez tłumacza przysięgłego. Czym dokładnie różnią się tłumaczenia zwykłe od przysięgłych?

Tłumaczenia zwykłe

Zwykłe tłumaczenia może wykonać praktycznie każda osoba, która zna dobrze język obcy. Są to przekłady, które nie wymagają posiadania szerokiej wiedzy oraz specjalnych uprawnień.

Tłumaczeniami zwykłymi zajmują się także biura tłumaczeń, które zapewniają swoim klientom kompleksowe usługi przekładów pisemnych różnych treści. Są to głównie treści użytkowe – nieliterackie.

W ramach tłumaczeń zwykłych wykonuje się między innymi przekłady ulotek, folderów reklamowych, stron internetowych, artykułów bez specjalistycznego słownictwa, ofert czy zapytań w językach obcych. Takie przekłady można zlecać także przez internet.

Tłumaczenia zwykłe w skrócie:

  • może wykonać je każdy

  • dotyczą różnych treści ogólnych

  • można zlecić je online

Tłumaczenia przysięgłe

Natomiast tłumaczenia przysięgłe to specjalnego rodzaju przekłady, które mogą być wykonane jedynie przez tłumacza przysięgłego. Jest to tłumacz, który zaliczył specjalny egzamin państwowy i uzyskał tytuł tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły zajmuje się przekładami dotyczącymi dokumentów urzędowych, sądowych i innych, które posiadają moc prawną. Przy przekładzie poświadcza on wtedy, że w dokumencie znalazły się wszystkie informacje, które były w oryginale. Tylko taki dokument może być przedłożony w określonych instytucjach.

Pod przysięgą tłumaczy się między innymi akty notarialne, akty stanu cywilnego, świadectwa i dyplomy, dokumenty do rejestracji samochodów z zagranicy. Takie przekłady najczęściej zleca się osobiście w biurze. Tłumaczenia online dotyczą tylko dokumentów elektronicznych, które można opatrzyć podpisem kwalifikowanym.

Tłumaczenia przysięgłe w skrócie:

  • może wykonać je tłumacz przysięgły

  • dotyczą dokumentów urzędowych, sądowych i innych

  • zleca się je w biurze

Gdy potrzebne są zwykłe lub przysięgłe tłumaczenia katowice to szeroka gama biur, w których można zlecić taką obsługę.